Геодезия
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00
ГЕОДЕЗИЯ
Винстрой ООД извършва целият набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания. По-надолу са описани всички геодезически услуги, които предлагаме. Ако се интересувате от геодезическите услуги и техните цени, не се безпокойте да изпратите запитване към нас или да позвъните тел: 0879 313 161
   Геодезическо заснемане на обекти

Извършваме геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на имотни граници, на земеделски земи, на гори, на линейни обекти и др., включващо обработката, оформянето и окомплектоването на данните от заснемането в папки, в зависимост от последващото им приложение.
   Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри

Винстрой ООД има богат опит в създаването на кадастрална карта на цели населени места, включително и кадастралните регистри с данни за собствениците.
   Трасиране на обекти

Фирмата извършва трасиране на сграда, трасиране на имот и имотни граници, трасиране на земеделска земя и гори, трасиране на точки, трасиране на линейни обекти, както и изготвянето на протокол за извършеното трасиране.
   Изготвяне на проекти за изменения на кадастрална карта и регистри

Винстрой ООД
предлага изработването на проекти за вписване в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на имот в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на сграда в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, както и проекти при изменение в контура на сграда и имотни граници. Фирмата изготвя и проекти за вписване
   Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране

Предлагаме изработване на проекти и проектиране по част Геодезия за обекти на инвестиционното проектиране, включващи вертикално планиране и проектиране на надлъжни и напречни профили, нивелети и трасировъчни планове.
   Делба на поземлен имот

Фирмата ни предлага изготвянето на проекти за делба на поземлен имот, включваща и изготвянето на цялата документация необходима за извършването на делбата.
   Проектиране на пътища и паркинги

Винстрой ООД
предлага проектиране на пътища и паркинги, както и на други линейни обекти. В проекта се включва геодезическото заснемане, конструирането на надлъжни и напречни профили, проектирането на нивелети и изготвяне на трасировъчен план с координати на главните точки.
   Дигитализиране и векторизиране на карти

Винстрой ООД
извършва дигитализиране и векторизиране на карти и на други чертежи от хартиен носител в цифров формат.
   Създаване на опорни геодезически мрежи (ОГМ) и работни геодезически основи (РГО)

Фирмата ни има сериозен опит в създаването и изчисляването на ОГМ и РГО, служещи като изходна позиция при извършването на геодезически измервания.
Бисквитките ни улесняват в осигуряване по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече