Въвеждане на мерки за ен. ефективност,проект 7
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за ен. ефективност,проект 7


Проектно решение
Съгласно препорачителните мерки от „Доклада за обследването за установяване на технически характеристики,свързани с изискванията по чл.169,ал.1,т.1-5,ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията“,“Технически паспорт“ и „ Доклад за енергийна ефективност“в проекта се предвижда изпълнението на енергоспестяващи мерки,необходими за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност:
Топлинно изолиране на външни стени – С оглед постигане на оптимални топлотехнически характеристики за сградата са изпълнени строителна система за топлоизолиране на фасадни стени тип EPS=10cm.По повърхностите върху,който има изпълнена топлоизолация е добавен допълнителен пласт от EPS с подходяща дебелина за достигане на проектната стойност,изпълнена върху лепило 1см.
Подменена е съществиващата дограма със строителна система от PVC профили,остъклени с двоен стъклопакет
Топлоизолация на покривната конструкция – Доставена и монтирана е,топлинна изолация за покрива XPS с дебелина 100мм.
Топлоизолация на под – Доставена е,и монтирана топлинна изолация за под към външен въздух от EPS с дебелина 100мм.
Въведено е и енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части(стълбищна клетка)Подмяна на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела.
ВиК инсталации
В проекта е извършена,пълна подмяна на съществуващата главна водопроводна хоризонтална мрежа и вертикални клонове,с полопропиленови тръби и фитинги за студена вода.
Електро инсталации
В проекта е изпълнено:
- Монтаж на нова мълниезащитна инсталация,изпълнена с два мълниеприемника с изпреварващо действие.Мълниеприемниците са монтирани на мачти,с височина 3.0м,закрепени посредством ан0керни скоби на страничните стени на коминните тела.
- Заземяване на главните електромерни разпределителни тела (ГРЕТ) с по един концентричен заземител.
- Подмяна на съществуващите осветителни тела ( л.н.ж.) в общите части на сградата с нови – енергоспестяващи осветителни тела,изпълнени със светлодиодни осветители.
- Домофонна уредба
Пожарна безопасност
В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.

Възложител:
Община Велинград
Местоположение:
гр.Велинград , България
Период на реализация:
Май 2018г. – Август 2018г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Подизпълнител

Характер на работите
Ремонт на покрив
-Демонтаж на обшивки от поцинкована ламарина и отводнителни съоражения;
-Изпълнение на пароизолация и топлоизолация;
-Армирана циментова замаска;
-Направа на обшивки от поцинкована ламарина;
-Доставка и монтаж на воронки;
-Доставка и монтаж на водосточни тръби;
-Ремонт на повърхностите на пергулата и водоустойчива минерална мазилка;
Подмяна на съществуващите врати и прозорци(дограма)
-Демонтиране(изваждане от зид) на врата и прозорци;
-Доставка и монтаж на врати и прозорци PVC профил;
-Уплатняване с монтажна полиетиренова пяна на монтираните врати и прозорци;
-Изкърпване на мазилка около отворите;
-Гипсова шпакловка;
-Боядисване с латекс,двукратно;
Ремонт на съществуващите мазилки по сградата
-Очукване на компроментирана мазилка;
-Изкърпване на мазилка;
Топлоизолационна система по фасадни повърхности
-Ремонт на съществуващи мазилки;
-Топлоизолационна система за външни стени,с топлоизолация EPS -100mm.

Някои технически характеристики
Показатели:
ЗП: 410,25 м2
РЗП: 2221,18 м2
Бисквитките ни улесняват в осигуряване по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече