Energy efficiency Project 4
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Проект 4

ЖИЛИЩЕН БЛОК, ГРАД РАЗЛОГ


Описание на сградата

Многофамилна четириетажна жилищна сграда с подземен сутеренен етаж, партерен етаж с търговски обекти, три жилищни етажа и тавански помещения. Състои се от една жилищна секция, съдържаща един вход, намиращ се на северната фасада и достъпен през метална врата с остъкление. Сградата е със застроената площ от 258м2 и разгъната застроена площ (РЗП) от 1502,00 м2. Построена е през 1980 г. в гр. Разлог, на ул. „Георги Бенковски“ №1.
Строителната система е монолитна, скелетно-гредова конструкция с носещи стоманобетонни колони и гредови плочи. Преградните и фасадни стени са изпълнени с тухлена зидария. Сутеренните стени са стоманобетонни. Покривът на сградата е плосък с външно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби.
Стълбищата са монолитни стоманобетонови.
Входната площадка на входа е достъпна през алуминиева входна врата, а вратата към сутерена е дървена.От входа, с диференциални стъпала се подхожда към партерния етаж, откъдето до всеки горен етаж се стига чрез двураменно стълбище. В сградата няма изграден асансьор. От същият вход е осигурен и достъпа към сутеренното ниво на сградата, в което са обособени мазета и общите сервизни помещения. То се състои от стълбищно рамо, коридори, складови помещения и общо помещение и е достъпно през дървена врата. Над последният жилищен етаж са разположени тавански помещения и обща тераса, която обикаля цялата сграда. Броят на самостоятелните обекти в многофамилната жилищна сграда е 15, от които 4 са със стопанско предназначение. Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

- Фасади
Архитектурния образ на фасадите е характерен за метода пакетно повдигнати плочи -, цокли и козирки от мита бучарда, минерална и други видове мазилки върху топлоизолация на част от фасадите на жилищата. Най-характерни особености на фасадите са топлоизолирането им в отделни участъци и разнородността на остъкляването при терасите - като местоположение, вид на материал, размери на монтираната дограма, брой и отваряемост на крилата. Балконските парапети са от бетонови с мазилка и метални решетъчни, завършващи в горната си част с метална ръкохватка. При ремонта на фасадата се цели хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. По фасадите има множество метални профили в процес на корозия с необходимост от ремонт – парапети, капаци на прозорци в мазета и др.

- Покрив
Покривът е плосък, студен тип с външно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби. Покривът е достъпен от последния етаж посредством моряшки стълби и метални капандури. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата. Обшивките по бордовете и комините са от поцинкована ламарина, която на места компрометирана, а като цяло е корозирала, но ремонтни дейности не се предвиждат на този етап.

• Енергоспестяващи мерки:

1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително парапети на тавански етаж.
2) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 50 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK на всички изолирани фасадни стени.
3) Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=20 mm, широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK
4) Подмяна на старата дървена, метална и алуминиева дограма по апартаменти и общи части с PVC дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K. Подмяна на АL входни врати по входовете с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.
5) Топлоизолиране на еркери с EPS,с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK
6) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
7) Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK, (включително лепило и армирана циментова замазка с δ=40 mm,) по таван на таванският етаж.
8) Доставка и полагане на топлоизолационна система XPS, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK, (включително лепило и армирана циментова замазка с δ=40 mm,) по подова плоча на терасата на таванският етаж.
9) Топлинно изолиране с ЕPS , с δ= 50 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK по стени на таванският етаж.
10) Топлоизолиране по тавана на сутерена ЕPS ,с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK

Изисквания към материалите
• Фасадна изолация - Системата за фасадна топлоизолация следва да осигурява необходимата паропропускливост, за да не възпрепядства изпаряването на влагата през ограждащата конструкция, както и задържането на влага в зоните на връзките между фасадните панели. За да отговаря на тези условия, топлоизолационните плочи следва да имат коефициент на преминаване на водни пари (число на дифузно съпротивление на водна пара) μ < 20. Мазилката, шпакловъчната и лепилна смес следва да имат коефициент μ < 70.
• Коефициент на топлопроводимост
- EPS - λ= 0,025 W/mK
- XPS - λ= 0,030 W/mK
- Каменна вата - λ= 0,035 W/mK

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Декември 2017г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Подизпълнител

Характер на работите
- Изготвяне на проект
- Демонтажни работи
- Зидарии
- Полагане на мазилки и замаски
- Шпакловки
- Настилки
- Грундиране
- Боядисване
- Демонтаж на стара и монтаж на PVC дограма и Алуминиеви врати
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- ВиК инсталации
- Електро инсталации – силнотокови ; слаботокови; мълниезащитна и заземителна;

Някои технически характеристики
Показатели:
ЗП: 258,00 м2
РЗП: 1 502,00 м2
Застроен обем: 5 073,00м3
Височина: 15,10 м
Бисквитките ни улесняват в осигуряване по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече